1

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu


Công ty Cổ phần Dịch vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu – SAOBACDAU TECHNOLOGY SERVICE JOINT STOCK COMPANY được thành lập tháng11/2007 – tên cũ là VTC Networks, đăng ký thay đổi vào tháng 5 năm 2012.

Sao Bắc Đẩu chiếm 69.00 % vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chính: chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về CNTT và viễn thông cho các cụm, khu dân cư phức hợp và các chung cư cao cấp.

Khách hàng: là các doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của viễn thông.

Chiến lược phát triển: tính chuyên nghiệp cao.Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn Thông Sao Bắc Đẩu – SAOBACDAU TELECOM JOINT STOCK COMPANY được thành lập tháng 04/2016.
Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chiếm 60% - do ông Trần Tuyên Đức làm đại diện góp vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính:

SBD Telecom hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực : Cung cấp thiết bị, dịch vụ Công nghệ thông tin; các dịch vụ Giá trị gia tăng trên nền tảng viễn thông; dịch vụ bảo hành bảo trì cho mạng viễn thông.           

Công ty Cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital) được thành lập vào 12/2014.         
Vốn điều lệ 10 tỷ đồng trong đó Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu góp 74% do ông Trần Anh Tuấn đại diện quản lý phần vốn góp.

SBD Digital  hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực : Cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin số, truyền tải nội dung số và phát triển nội dung số; Phát triển phần mềm và dịch vụ phần mêm, kinh doanh thương mại điện tử