1

Liên hệ

Khách hàng có thể và nên liên hệ với chúng tôi qua kênh Hỗ trợ khách hàng

Các cơ quan, đối tác và cá nhân chưa phải là khách hàng của công ty, khi có nhu cầu, có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

1.    Thư điện tử (email):
Mọi đơn vị, đối tác, cá nhân có thể gửi các thông tin yêu cầu, câu hỏi, thắc mắc cho chúng tôi theo địa chỉ:                 info@service.saobacdau.vn.  

2.    Điện thoại liên hệ:
Hãy liên hệ với chúng tôi qua các số điện thoại sau:
•    Trụ sở chính, Trung tâm dịch vụ khách hàng: (08) 35149011
•    Văn phòng làm việc (BP kế toán, Hành chính): (08) 37700968
•    Trung tâm Internet SBĐS (chỉ dùng cho các đối tác, cơ quan nhà nước quản lý và các cá nhân liên quan): (08) 22201999

3.    Liên hệ qua website công ty mẹ thông qua việc điền vào biểu mẫu tại đây