1

Đối tác chiến lược

Là đối tác chiến lược của các hãng CNTT hàng đầu thế giới tại Việt Nam  Sao Bắc Đẩu đem đến cho khách hàng sự thỏa mãn cao nhất về giải pháp công nghệ và chất lượng dịch vụ.