Ông Trần Anh Tuấn 05/09/2011 2:56:21 CH

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Trưởng Ban Tài chánh

Ông Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm hoạt động và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông.

Xem thêm ›

Ông Lê Hồng Phong 05/09/2011 3:03:13 CH

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh cấp cao
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Phong tham gia vào Ban Lãnh đạo công ty từ tháng 3/2006..

Xem thêm ›

Ông Nguyễn Việt Thắng 22/12/2015 4:47:10 CH

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
khối Khách hàng Chiến lược
Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Công nghệ  
(Stragetic Account Segment - SAS)

Xem thêm ›

Ông Nguyễn Xuân Trường 22/12/2015 4:56:14 CH

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh 
khối Khách hàng Doanh nghiệp Miền Bắc 
(Northern Enterprise Segment - NES)

Xem thêm ›

Ông Lê Quốc Khánh 22/12/2015 5:04:57 CH

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
khối Khách hàng Cung cấp Dịch vụ
(Service Provider Segment - SPS)

Xem thêm ›