Bà Mai Thị Thúy Mai 25/08/2011 2:10:38 CH

Trưởng ban Kiểm soát
Là đồng sáng lập viên công ty Sao Bắc Đẩu, bà Mai nhận trách nhiệm quản lý tài chánh của công ty từ những ngày đầu tiên.

Xem thêm ›