1

2012

Năm 2012 là một năm thực sự khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho các công ty trong lĩnh vực CNTT nói riêng. Kết quả kinh doanh của SBD ít nhiều cũng bị ảnh hưởng kể cả về doanh thu cũng như lợi nhuận. Tuy nhiên Sao Bắc Đẩu đã vượt qua được những khó khăn này để đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhờ phát huy nội lực, linh hoạt kinh doanh và quản lý tốt

Kết quả kinh doanh:

  • Doanh thu: 379.88 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 11% so với 2011
  • Lợi nhuận sau thuế: 9.99 tỷ đồng


Hoạt động nổi bật:


  • Trở thành đối tác đầu tiên và duy nhất đến nay tại Việt Nam có Chứng chỉ Đối tác triển khai các giải pháp tích hợp hạ tầng và ứng dụng trên nền điện toán đám mây của Cisco (Cisco Cloud Builder Partner)
  • Tích cực tham gia và hỗ trợ nhiệt tình các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Hội Tin học TP.HCM (HCA), Hội An toàn Thông tin chi hội phía Nam (VNISA). Tham gia tài trợ đối với các hoạt động của Hội như Họp mặt đầu năm HCA, Tài trợ Kim cương đối với VNISA; hoặc các chương trình xã hội, từ thiện của YBA.
  • Tổ chức thành công nhiều Hội thảo giới thiệu sản phẩm, giải pháp dịch vụ phối hợp cùng các hãng CNTT hàng đầu thế giới như chuỗi hội thảo giới thiệu các giải pháp của Cisco VXI (tại Hà Nội và Tp.HCM), VDI (Cisco) ; hội thảo ITIL (BMC software), IBM Datapower (IBM), Smarter Mornitoring (Riverbed); SBD Day (Cisco – HDS – VMware) ...
  • Đạt được nhiều đột phá thành công trong các mảng thị trường chính phủ và các hãng sản xuất
Giải thưởng:
  • Nhóm 5 dẫn đầu (Top 5) đơn vị Tích hợp Hệ thống hàng đầu trong sách trắng CNTT 2012 do Bộ Thông tin Truyền thông ghi nhận.
  • Nhóm 5 dẫn đầu (Top 5) đơn vị Tích hợp Hệ thống CNTT do Hội Tin học TP. HCM (HCA) trao tặng.
  • Huy Chương Vàng đơn vị Tích hợp Hệ thống CNTT do Hội Tin học TP. HCM (HCA) trao tặng