1

Năm 2008

Trong năm hoạt động 2008, Sao Bắc Đẩu đạt được nhiều thành công nổi bật


  Quy mô hoạt động:

 

 • Mua lại 52% cổ phần của công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Sao Bắc Đẩu (SBD Business Solutions Corp)  nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang phát triển dịch vụ- trung tâm cuộc gọi và cho thuê dịch vụ cung cấp thông tin.

 

 • Tham gia góp 50% vốn thành lập Công ty Cổ phần Học viện Sao Bắc Đẩu (SBD Academy).

 

 • Chuyển nhượng toàn bộ 30% cổ phần tại Vinadata.

 

 • Chuyển đổi hình thức hoạt động của VPĐD tại Đà Nẵng thành Chi nhánh.

 

Kết quả kinh doanh:

 

 • Doanh thu: 392.983 tỷ đồng; tăng trưởng 81% so với năm 2007

 

 • Lợi nhuận sau thuế: 11.296 tỷ đồng; tăng trưởng 235% so với năm 2007

 

 • Nộp ngân sách Nhà nước: 4.325 tỷ đồng
   

Giải thưởng:

 

 •  Bằng khen CT UBND TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT -TT

 

 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ vì thành tích hoạt động xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tổ quốc

 

 • Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ KHCN trao tặng

 

 • Giải thưởng Sao Vàng Phương Nam do hội Liên hiệp Thanh Niên & YBA