1

Năm 2007

Năm 2007 là năm đánh cột mốc phát triển mạnh mẽ của SBD với nhiều sự kiện quan trọng.


Thay đổi tên gọi và thương hiệu:

 
  • 7/2007, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu với tên giao dịch tiếng Anh là SaoBacDau Group, vốn điều lệ 80 tỷ và 12 cổ đông sáng lập. Logo và hệ thống nhận dạng thương hiệu của SBD cũng được đổi mới mang dáng vóc của tuổi trẻ, hiện đại, công nghệ, phù hợp với thời đại mới.

 
Mở rộng phạm vi kinh doanh:

 

  • 8/2007, SBD hợp tác cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tích hợp hệ thống thành lập lập Công ty cổ phần giải pháp quản lý tích hợp Sao Bắc Đẩu (S-IMS) (SBD nắm giữ 51% vốn), nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tích hợp cho thị trường chuyên biệt về công nghệ xây dựng, vận hành các trung tâm tích hợp dữ liệu lớn đang hình thành và phát triển mạnh.

 

  • Ngày 29/8/2007, với mục đích mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang phát- triển dịch vụ đào tạo và tư vấn chuyển giao công nghệ trong thị trường CNTT&VT, SBD mua lại 99% cổ phần của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Netpro (Netpro Co., Ltd) .

 

  • Ngày 5/10/2007, Công ty mua lại 98% cổ phần của Công ty công nghệ- mạng và thông tin Việt (Vietcomnet) nhằm mục đích mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang phát triển dịch vụ phân phối và bảo mật trong thị trường CNTT&VT.

 

  • 03/2008, nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang phát triển dịch vụ- trung tâm cuộc gọi và cho thuê dịch vụ cung cấp thông tin, SBD mua lại 52% cổ phần của công ty CP Giải Pháp Kinh Doanh Sao Bắc Đẩu (SBD Solutions Corp).

 

Kết quả kinh doanh:

 

  • Doanh thu: 216.673 tỷ đồng; tăng trưởng 111% so với năm 2006

 

  • Lợi nhuận sau thuế: 3.367 tỷ đồng; tăng trưởng 41% so với năm 2006

 

  • Nộp ngân sách: 1.597 tỷ đồng.